Metody transplantace vlasů

Metody transplantace vlasů

Metody transplantace vlasů

Historie transplantace vlasů sahá až do doby 1. světové války. Vyvíjela se především v Japonsku a USA. V 50. a 60. letech byl rozpracován podrobnější postup transplantace vlasů americkým dermatologem profesorem Dr. Normalem Orentreichem. Principy této metody se po celém světě používají dodnes.

Transplantace vlasů = přenos vlastních vlasových štěpů

Profesor Dr. Orentreich v USA transplantoval zpočátku kožní štěpy o velikosti až 4 mm, které obsahovaly 10 – 20 vlasových folikul. Potvrdil tím, že vlasové štěpy, které jsou přenesené při transplantaci vlasů z jiné části hlavy na postiženou oblast, rostou a zachovají si vlastnosti zdravých rostoucích vlasů a už dále nepodlehnou androgenetickému výpadu.
Počátkem 80. let se vlasové štěpy nahrazovaly novou metodou miništěpů a mikroštěpů. To byla výrazně úspěšnější metoda, díky které byly výsledky transplantace přirozenější a estetičtější. Dnes už používáme k transplantace vlasů mikroštěpy s 1 – 4 vlasy.

Transplantace folikulárních jednotek - FUT

Novou metodou v transplantaci vlasů byla tzv. metoda transplantace folikulárních jednotek neboli FUT – follicular unit transplantation. Začala se prosazovat v druhé polovině 20. století a vycházela z nového poznatku, že vlasy člověka nerostou samostatně, ale ve skupinách. Tyto skupiny obsahují 1 – 4 terminální vlasy, 1 – 2 velusové vlasy a k nim přidružené mazové žlázy – musculum arrector, pili, neurovaskulární plexus a perifolliculum, které jednotku vazivově spojují. Transplantace těchto folikulárních jednotek nám umožní dosažení výsledku přirozeného růstu vlasů. Proto je také tato metoda transplantace vlasů v současnosti nejvhodnější.

Metoda FUT je velmi účinná

Follicular Unit Transplantation (FUT) je metoda, kdy je možné v jednom zákroku transplantovat až 1 500 vlasových mikroštěpů, tedy cca 4 500 vlasů. Tímto způsobem je možné docílit velké vlasové hustoty a přirozeně vypadajícího výsledku. Při tomto procesu je tedy přesazen velký počet folikulárních jednotek.

Jaké má výhody metoda transplantace vlasů FUT?

Výhodou této metody je to, že vlasy jsou transplantovány ve svých přírodních formách „folikulárních jednotkách", složených z vlasových mikroštěpů o skupinách 1 - 4 vlasů. Vlasové skupiny, které jsme nazvali folikulární jednotky, jsou odděleny pod mikroskopem a osázeny do určené oblasti na hlavě. Výsledek takto provedené transplantace vlasů je pro laiky nerozpoznatelný od přirozených vlasů člověka.

Nejdůležitější výhody transplantace vlasů metodou FUT

  • přirozená hustota hned po prvním zákroku
  • esteticky vynikající výsledek
  • efektivnost zpracování odebraného materiálu
  • méně operací při osázení vetší plochy
  • záruka na růst nových vlasů
  • lepší uchycení a životnost štěpů
  • méně zmeškaných dnů v zaměstnání
  • v oblasti odběru méně zjizvené tkáně
  • přenesení až 1 500 štěpů v jednom zákroku

Transplantace vlasů metodou FUT - průběh

Před samotným zákrokem transplantace vlasů se sestříhá nakrátko odběrová oblast v týlním vlasovém věnci. Dalším krokem je zkrácení vlasů v místě transplantace. Potom dochází ke znecitlivění odběrové oblasti speciálním anestetickým roztokem, který působí po celou dobu operace. Díky této anestezii, která trvá až 9 hodin, pacient netrpí žádnými bolestmi. Kožní materiál odebraný z hlavy pacienta se dále zpracovává pod lupou v chlazených roztocích na folikulární jednotky. Ty obsahují 1 – 4 vlasy, které sázíme v uvedeném počtu na holá místa. Oblast odběru, která je široká maximálně 1,5 cm se následně sešije a na místě vznikne max. 1mm úzká jizva.

Metoda vlasové transplantace FUE

Metoda FUE, „Follicular Unit Extraction" se vyvinula z metody FUT. Z odběrové oblasti v týlním vlasovém věnci, který se celý před zákrokem vyholí, se vyberou z různých míst malou speciální frézkou jednotlivé štěpy – folikulární jednotky o velikosti zhruba 1 mm. Tímto způsobem jsou takto vyříznuté vlasové folikuly transplantovány přímo do příjmové oblasti. Metoda je velmi pracná a náročná s rizikem velkých ztrát. Při způsobu odběru jednotlivých štěpů mohou být takto odebrané vlasové kořínky (folikuly) jednoduše poničeny, neboť směr růstu kořínků je těžko odhadnutelný . Velmi často dochází k jejich poškození a tím znehodnocení folikulární jednotky. Průměrná ztráta může dosahovat až 30% vlasových folikulů.

V INTER CLINIC provádíme transplantaci vlasů metodou FUE, avšak bez poskytnutí doživotní záruky.

Transplantace vlasů v INTER CLINIC

1. soukromá klinika vlasové transplantace INTER CLINIC nabízí jak metodu FUT, tak metodu FUE. S ohledem na více než 25letou praxi dokážeme metody objektivně porovnat. Náš závěr je, že stejně jako cca 90% světových klinik přináší lepší výsledky metoda FUT, kdy na zadní části hlavy vznikne jemná horizontální jizva. Tato metoda je výhodná v tom, že během zákroku lze přenést až 1 500 mikroštěpů, tedy až cca 4 000 vlasů, přičemž tyto vlasy dále bez problémů rostou a vytváří skvělý estetický výsledek. Na metodu FUT poskytujeme doživotní záruku.

Více o transplantaci vlasů na naší klinice: www.transplantace-vlasu.eu

Transplantace vlasů - cena

Cena transplantace vlasů závisí na počtu přenesených vlasových štěpů. Jeden vlasový štěp, tedy 1 - 4 vlasy, stojí 65 - 100 Kč (záleží na metodě, více v ceníku). Celková cena transplantace vlasů se tedy pohybuje v řádu desítek tisíc korun.

Transplantace vlasů na splátky

V klinice vlasové chirurgie INTER CLINIC si můžete transplantaci vlasů pořídit i na splátkový kalendář (nejde o půjčku přes banky či půjčkové společnosti). Na "nové vlasy" tedy nemusíte dlouho šetřit, nemusíte ani sahat po vašich úsporách. Navíc splatíte-li vámi vybraný zákrok ve stanovené krátké splatnosti, nezaplatíte ani korunu navíc.

Nezávazná bezplatná konzultace

 
1000 znaků zbývá
Přidat soubory

 

Bezkonkurenční nabídka

Ceník

Níže uvedené ceny zahrnují vstupní konzultaci, operaci, anestezii a pooperační kontrolu.

Zvětšení prsou implantáty - balíček

 

59 900 Kč

Cena zahrnuje kulaté implantáty POLYTECH.
Příplatky za jiné druhy implantátů:
kulaté: Mentor 3 000 Kč
anatomické: Polytech 7 000 Kč, Mentor 16 000 Kč

 
top cena

Reaugmentace (opakované zvětšení) prsou

 

62 900 Kč

Reugmentace vč. kapsulotomie

 

65 900 Kč

Cena reaugmentací zahrnuje operaci a kulaté implantáty POLYTECH.
Příplatky za jiné druhy implantátů:
kulaté: Mentor 3 000 Kč anatomické: Polytech 7 000 Kč, Mentor 16 000 Kč

Zvětšení prsou odlehčenými implantáty B-Lite

 

81 900 Kč

Cena zahrnuje kulaté implantáty B-Lite.
Příplatek za anatomické impl. B-Lite: 14 000 Kč.

 
novinka

Augmentace prsou vč. modelace

 

72 900 Kč

Cena zahrnuje kulaté implantáty POLYTECH.
Příplatky za jiné druhy implantátů:
kulaté: Mentor 3 000 Kč anatomické: Polytech 7 000 Kč, Mentor 16 000 Kč

Modelace prsou

 

od 41 000 Kč

Zmenšení prsou s modelací

 

od 45 000 Kč

Velké zmenšení prsou s modelací

 

od 51 500 Kč

Zmenšení prsních dvorců

 

15 000 Kč

Provádí se v lokální anestezii, pobyt na klinice není nutný.
Cena anestezie na přání +4 000 Kč.

Operace vpáčených bradavek

 

11 900 Kč

Provádí se v lokální anestezii, pobyt na klinice není nutný.

Operace gynekomastie

 

29 300 Kč

Operace gynekomastie s liposukcí

 

37 300 Kč

 

Liposukci lze provést v lokální anestezii (tzv. tumescentní liposukce), avšak maximální rozsah jsou dvě oblasti (např. břicho a boky).
U více oblastí lze liposukci provést jen v celkové anestezii.

Liposukce podbradku

 

14 500 Kč

Provádí se v lokální anestezii, pobyt na klinice není nutný.

Liposukce jedné oblasti

 

22 000 Kč

Jedna oblast = např. břicho či vnitřní stehna
Provádí se v lokální anestezii, pobyt na klinice není nutný.

Liposukce dvou oblastí

 

30 900 Kč

Dvě oblasti = např. břicho a boky
Provádí se v lokální anestezii, pobyt na klinice není nutný.
Celková anestezie na přání +3 500 Kč

Liposukce tří oblastí

 

40 500 Kč

Tři oblasti = např. břicho, boky, vnitřní stehna.
Provádí se v celkové anestezii (zahrnuta v ceně).

 

Plastika břicha se provádí výhradně v celkové anestezii.
Níže uvedené ceny zahrnují vstupní konzultaci, operaci, anestezii a pooperační kontrolu.
Ceny nezahrnují pobyt (2 400 Kč/noc).

Miniabdominoplastika

 

35 500 Kč

Miniabdominoplastika s liposukcí

 

od 43 500 Kč

Abdominoplastika

 

43 000 Kč

Abdominoplastika s liposukcí

 

od 51 500 Kč

Velká abdominoplastika

 

49 000 Kč

Velká abdominoplastika s liposukcí

 

od 57 500 Kč

 

Níže uvedené ceny zahrnují vstupní konzultaci, operaci, příslušnou anestezii a pooperační kontrolu.
Ceny nezahrnují pobyt (2 400 Kč/noc)

Operace horních očních víček

 

12 000 Kč

Provádí se v lokální anestezii, pobyt na klinice není nutný.

Operace dolních očních víček

 

13 000 Kč

Provádí se v lokální anestezii, pobyt na klinice není nutný.

Operace horních i dolních víček

 

24 000 Kč

Provádí se v lokální anestezii, pobyt na klinice není nutný.

Operace odstálých boltců

 

16 000 Kč

Provádí se v lokální anestezii, pobyt na klinice není nutný.

Minifacelift

 

26 000 Kč

Provádí se v lokální anestezii, pobyt na klinice není nutný.
Anestezie na přání +7 000 Kč

Facelift

 

42 500 Kč

Provádí se v celkové anestezii.

Facelift + necklift

 

53 500 Kč

Provádí se v celkové anestezii.

Operace měkké části nosu

 

25 000 Kč

Provádí se v celkové anestezii.

Kompletní operace nosu

 

35 000 Kč

Provádí se v celkové anestezii.

Zvětšení rtů kyselinou hyaluronovou

 

od 6 500 Kč

Provádí se v lokální anestezii, pobyt na klinice není nutný.

Aplikace botulotoxinu - jedna oblast

 

2 800 Kč

Provádí se v lokální anestezii, pobyt na klinice není nutný.

Aplikace botulotoxinu - dvě oblasti

 

4 900 Kč

Provádí se v lokální anestezii, pobyt na klinice není nutný.

Aplikace botulotoxinu - tři oblasti

 

6 500 Kč

Provádí se v lokální anestezii, pobyt na klinice není nutný.

 

Níže uvedené ceny zahrnují vstupní konzultaci, operaci, příslušný druh anestezie a pooperační kontrolu.
Ceny nezahrnují pobyt (2 400 Kč/noc).

Operace valů paží + liposukce

 

33 900 Kč

Provádí se v celkové anestezii.

Operace valů stehen + liposukce

 

od 40 900 Kč

Provádí se v celkové anestezii.

Labioplastika

 

19 000 Kč

Provádí se v celkové anestezii.

Malá excize

 

2 100 Kč

Provádí se v lokální anestezii, pobyt na klinice není nutný.

Velká excize

 

5 000 Kč

Provádí se v lokální anestezii, pobyt na klinice není nutný.

Každá další excize

 

+ 1 000 Kč

Provádí se v lokální anestezii, pobyt na klinice není nutný.

Histologie

 

500 Kč

Výpis z dokumentace

 

500 Kč

Administrativní úkon

 

od 100 Kč

Pobyt na klinice

 

2 400 Kč/noc

Příplatek za samostatný pokoj (dle kapacit kliniky)

 

2 000 Kč/noc

Anestezie na přání

 

od 3 500 Kč

Zákroky se provádí v lokální anestezii, pobyt na klinice není nutný.
Celková cena transplantace vlasů závisí na počtu přenesených vlasových štěpů.

Transplantace vlasů metodou FUT - 1 štěp

 

100 Kč

Na zákrok poskytujeme doživotní záruku. 1 vlasový štěp = 2-3 vlasy

Transplantace vlasů metodou FUE - 1 štěp

 

65 Kč

1 vlasový štěp = 1-2 vlasy

Paušální poplatek při transplantaci vlasů

 

6 000 Kč

Poplatek se neplatí u výkonů nad 1100 štěpů (FUT), respektive 1700 štěpů (FUE).

Vlasová mezoterapie - 1 aplikace

 

2 100 Kč

Vlasová mezoterapie - balíček 6 aplikací

 

10 500 Kč

 
ušetříte

Vlasová plazmaterapie - 1 aplikace

 

4 800 Kč

Vlasová plazmaterapie - balíček 3 aplikací

 

11 800 Kč

 
ušetříte

Naše klinika nemá smlouvu s žádnou zdravotní pojišťovnou. Díky přímé platbě ale získáte rychlý termín ošetření a kvalitní servis privátní kliniky.

Konzultace MUDr. Filip Hebelka

 

800 Kč

Konzultace MUDr. Ludmila Fialová

 

1 000 Kč

Kontrola po operaci na jiném pracovišti MUDr. F. Hebelka

 

od 400 Kč

Kontrola po operaci na jiném pracovišti MUDr. L. Fialová

 

od 500 Kč

Operace karpálního tunelu

 

6 000 Kč

Provádí se v lokální anestezii, pobyt na klinice není nutný.

Operace lupavého prstu

 

4 500 Kč

Provádí se v lokální anestezii, pobyt na klinice není nutný.

Operace de Quervain

 

4 500 Kč

Provádí se v lokální anestezii, pobyt na klinice není nutný.

Operace Dupuytrenovy kontraktury

 

od 6 000 Kč

Provádí se v lokální anestezii, pobyt na klinice není nutný.

Dupuytrenova kontraktura - injekce kolagenázy

 

29 000 Kč

Provádí se v lokální anestezii, pobyt na klinice není nutný.

Anestezie na přání

 

od 3 500 Kč

Kontrola po operaci

 

zdarma

Výsledky práce našich lékařů

Foto před a po

Transplantace vlasů
Transplantace vlasů
Transplantace vlasů
Transplantace vlasů
Transplantace vlasů
Transplantace vlasů
Transplantace vlasů
Transplantace vlasů
Transplantace vlasů
Transplantace vlasů
Transplantace vlasů
Transplantace vlasů
Transplantace vlasů
Transplantace vlasů
Transplantace vlasů
Transplantace vlasů
Transplantace vlasů
Transplantace vlasů
Transplantace vlasů
Transplantace vlasů
Transplantace vlasů
Transplantace vlasů
Transplantace vlasů
Transplantace vlasů (2)
Transplantace vlasů
Transplantace vlasů
Transplantace vlasů
Transplantace vlasů
Transplantace vlasů
Transplantace vlasů
Transplantace vlasů
Transplantace vlasů
Transplantace vlasů
Transplantace vlasů
Transplantace vlasů
Transplantace vlasů
Transplantace vlasů
Transplantace vlasů
Transplantace vlasů
Transplantace vlasů
Transplantace vlasů
Transplantace vlasů
Transplantace vlasů
Transplantace vlasů
Transplantace vlasů
Transplantace vlasů
NOVINKY Z INTER CLINIC

Aktuálně

Vážené klientky, vážení klienti, provozní doba recepce v týdnu od 26. do 30. října bude následující: Pondělí: 8:30 - 13:00 (dále dle objednání) ...
Přemýšlíte o transplantaci vlasů? Využijte jedinečné nabídky - slevy 20% v rámci akce LAST MINUTE. Sleva se týká termínu 19. října, volné je jedno ...
Rekonvalescence po jakékoliv operaci je jednou z věcí, které pacienty obvykle trápí. Jedna věc je totiž podstoupit operační zákrok a setrvat ...
Konzultace
1000 znaků zbývá
Přidat soubory